Zemin Etütü

Zemin Etüt nedir?

Kısaca yerin altının incelenmesidir. Yapılacak olan yapıların temel altının incelenmesidir. Yapının kendi ağırlığı, rüzgarın verdiği yük,kar yağdığında biriken kar yükü, varsa yapı üstünden içinden geçen tren kamyon gibi hareketli yükler yada yapı içinde çalışan titreşimli makinaların yükleri, son olarakta deprem anında yapıya gelen yükler dikkate alınır. Bu statik ve dinamik yüklere göre yapı temel altına gelen zemin yada kaya koşullarını incelemektir zemin etütü.

Zemin etütü yapılırken jeoloji jeofizik ve inşaat mühendisliği disiplinlerinden faydalınırlır. Zemin araştırması yapılır iken birçok yöntem kullanılır. En yaygını zemin sondajı yapmak, sismik kırılma, sismik MASWmikrotremörrezistivitepresiyometre ve sondajdan çıkan numunelerin incelendiği laboratuvar hizmetleridir.

Tüm bu çalışmalar sonucunda zemin etütü de dediğimiz zemin veri raporu oluşur.Bu veriler ışığında inşaat mühendisleri yapının statik hesaplarını yapar.

Zemin etüt verileri, yapı statiği oluşması için hayati öneme sahiptir.

Ayrıca yapı temelinde iyileştirme gerekecekse bu aşamada ortaya çıkar. Yapı statiği için kullanılar zemin etüt ve geoteknik veriler yapıda kullanılacak olan beton ve demir miktarını da etkiler. İdeal ve mühendislik açısından optimum fayda saplanacak yapı ancak zemin etütü ile mümkündür.

Zemin etütünü kim yapar?

Jeoloji mühendisleri,jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisi olup geoteknik dalında yüksek lisans yapanlar vb uzmanlaşmış kişiler yapabilir.

Ağırlıklı olarak ülkemizde jeoloji ve jeofizik mühendisleri yapmaktadır. Ülkemizdeki standartlar ve kanun yönetmelikler bu iki mesleği yetkili kılmıştır. Sektörün oluşumu da bu iki mühendislik grubundadır. Zemin etütünü yapabilmek için yerbilimleri eğitimi almış olmak gereklidir.

Zemin etütü ne kadar sürer?

Zemin etütü parsel ve saha üzerinde 1 günde sürer aylarca da sürebilir. Süresi parselin büyüklüğüne ve nasıl bir zemin araştırması istendiğine göre değişir.

Örneğin imarlı sahada bir parsel düşünelim 500 metrekarelik. Bu sahada yapılacak zemin etüt çalışmasında neler yapılacağını belediyeler imar müdürlükleri belirler. Yürürlükteki deprem yönetmelikleri dikkate alınarak 500 metrekare parsel için 3 adet 20 şer metrelik zemin araştırma sondajı ve 2 sismik kırılma 1 rezistivite 1 mikrotremör 1 kuyuda presiyometre tesleri istenir. Bu arazide çalışma yaklaşık 2 gün sürer. 2 günde ofiste zemin etüt raporu hesap ve yazımı sürer. Kısaca 1000 metreye kadar olan parsellerde zemin etüt süresi 1 haftadır diyebiliriz. Saha büyüdükçe bu süre uzar.

Bina zemin etütü fiyatları?

Yapılacak çalışmanın içeriğine göre değişir. İllere göre değişir. Çalışma yapılan araziye göre değişir. Proje süresince karşılaşılacak bürokratik süreçlere göre değişir.

500 metrekare konut parseli için İstanbul’da 5000 10000 lira arası Kocaeli’de 5000 8000 lira arası Yalova’da 6000 9000 lira arası Sakarya’da 4000 7000 lira arası değişmektedir.

Bu fiyatlar rekabet koşullarına göre de değişmektedir. Eski yapıların deprem tahkik/performans analizi için yapılan zemin etütlerinde bu fiyatlar 2000 tl ye kadar düşmektedir.Kentsel dönüşüm projelerinde sadece sismik kırılma masw istendiği için maliyet düşmektedir. 1000 liraya kadar yapılabilmektedir. Sanayi yapılarında durum değişmektedir. İstenen çalışmaya göre 10000 tl ile 100000 tl arasında değişmektedir.

BLOG YAZILARI