Keska Zemin Yapı Laboratuvarı ve Mühendislik

Kurucumuz Jeofizik Mühendisi Şahin Keskin ve ekibimizin sektördeki tecrübeleri ve binlerce referans proje ile Kocaeli bölgesinin lider zemin etüd firmasıyız.

Zemin Etüdü, Jeolojik Araştırma, Jeofizik Araştırma, Zemin Araştırma Sondajı, Sismik Kırılma, Sismik MASW, Mikrotremör, Rezistivite (Elektrik Özdirenç), Çok Elektrotlu Rezistivite Tomoğrafi (ERT), Su Arama, Maden Arama, İmara Esas Etüt, Zemin Veri Raporu, Geoteknik Rapor, Arkeolojik Arama, Radar(GPR) Yeraltı Tarama, Deniz ve Göllerde Sığ Sismik, Deniz ve Göllerde Sondaj, IP(İndüktif Polarizasyon) Zaman ve Frekans Ortamında, SP(Self-Doğal Potansiyel), İnklinometre Ölçümü, Pressiyometre Deneyi, Heyelan Araştırma ve Etütleri, Deprem Risk Analizi, Deprem Performans Analizi, Bina Performans Analizi, Güzergah Zemin Etütleri

Çalışma Alanlarımız

KESKA Zemin Yapı Laboratuvarı ve Mühendislik olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm sahalarda bizi farklı, güçlü kılan ve en iyi olmamız yolunda çalışma biçimimizi tanımlayan çalışma ilkemiz kalitedir.

ZEMİN ETÜDÜ

JEOLOJİK ARAŞTIRMA

JEOFİZİK ARAŞTIRMA

ZEMİN ARAŞTIRMA SONDAJI

SİSMİK ARAŞTIRMA

SU ARAMA

MADEN ARAMA

İMARA ESAS ETÜT

ZEMİN VERİ RAPORU

GEOTEKNİK RAPOR

ARKEOLOJİK ARAMA

RADAR YER ALTI TARAMA

YouTube Kanalımız

Youtube kanalımızdan hizmetlerimize ait referans videolarımızı inceleyebilirsiniz.

Blog

Keska Mühendislik olarak jeolojik ve jeofizik etüd çalışmaları, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri gibi alanlardaki bilgimizi ve tecrübemizi paylaşıyoruz.