JEOFİZİK ARAŞTIRMA

Yeraltını araştırmaya yönelik birçok cihaz geliştirilmiştir.  Özellikle jeolojik veri elde edilmede yaşanan güçlüklerde jeofizik ölçüler destek olarak kullanılabilir. Sismik,elektrik,magnetik gibi ölçüler alan cihazlarla yeraltından alınan fiziksel değerler modellenerek çok önemli bilgiler elde edilmektedir. Bu jeofizik cihazlarla yeraltındaki birimlerin kalınlıkları ve fiziksel özelliklerine dair birçok değer elde edilir. Bu değerler zemin etüdü,maden arama,su arama,doğalgaz arama,jeotermal arama gibi birçok alanda kullanılır.