RADAR YER ALTI TARAMA

Yeraltı görüntüleme cihazları, farklı özellik ve kabiliyetlerde üretilmişlerdir. Yeraltı görüntüleme teknolojileri ve çalışma mantıkları birbirinden farklı cihazlar ile yapılabilmektedir. Örneğin, GPR radar cihazları ve manyetometre cihazlarının yapıları ve çalışma sistemleri birbirinden çok farklıdır. GPR radar yeraltı görüntüleme cihazları 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 250 MHz gibi frekanslarda çalışan elektromanyetik verici – alıcı ve karşılaştırıcılardan oluşur. Düşük frekanslar yeraltında daha derin mesafelere inebilmektedir. Fakat frekans ve cisim boyutları konusunda ters orantı mevcuttur. Frekans büyüdükçe algılanan nesne büyüklüğü küçülür. Yani çözünürlük artar.

Manyetometre yeraltı görüntüleme cihazları ise sadece bir manyetik alan sensörü ve microcontroller ünitesinden oluşur. GPR radar sistemi ile benzerliği yoktur. Fakat yeraltı görüntüleme işlerinde çoğunlukla tercih edilir. Manyetik alan algılayıcı sensör manyetometrenin kalbini oluşturur.

Kullanım yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir:

  • Yer araştırmaları: Yol, havaalanı, baraj, su kanalı, santral, yerleşim alanı yer araştırmaları
  • Tünel araştırmaları: Demiryolu, karayolu, su tünelleri, tüp geçitler, maden galerisi araştırmaları
  • Yapı araştırmaları: Tavan, taban ve duvarların incelenmesi, restorasyon amaçlı araştırmalar
  • Arkeojeofizik araştırmaları: Antik şehir, tapınak, mezar, duvar, temel, dehliz ve benzeri tarihi kalıntıların bulunması
  • Endüstriyel atık, sızıntı ve çevre kirlenmesinin araştırılması: Eski veya kaydı bulunmayan endüstriyel atık alanlarının bulunması, fabrika, akaryakıt istasyonu, su yolu vb. kaçak ve sızıntılarının belirlenmesi, çöp boşaltım alanlarının yer araştırmaları
  • Eski veya kaydı bulunmayan şehir altyapılarının araştırılması: Eski kanalizasyon, su yolu, kanal, boru, sığınak, elektrik ve telefon hatlarının bulunması
  • Adli ve adli tıp: Cezaevi firar tünellerinin tespiti, ceset ve toplu mezarların yerlerinin bulunması
  • Yeryüzü ve galerilerde maden araştırmaları: Yüzeye yakın madenlerin aranması ve rezerv geliştirme, galeri sürülerek yapılan maden (kömür) araştırmaları, göçük ve maden kazalarında ilk yardım amaçlı çalışmalar