JEOLOJİK ARAŞTIRMA

Yeraltı araştırmalarında her tür amaca yönelik jeolojik çalışma yapılabilir.  Jeolojik çalışmalar konusunda uzman arazide tecrübesi olan mühendislerce yapıldığında bize birçok veriyi verir. Arazi çalışması yapılırken her tür haritalar aktif olarak kullanılır. Jeoloji çalışması arazi ve ofis süreci olarak ikiye ayrılır. Elde edilmek istenen sonuç için bu iki sürece de ihtiyaç vardır.