ZEMİN ETÜDÜ

Yer araştırma da diyebileceğimiz zemin etüdü 17 ağustos 1999 depreminden sonra yapılması zorunlu kılınmıştır. Zemin etüdü bina ve her tür sanat yapısı yapılmadan önce yerin-zeminin incelenmesidir. Zemin etütlerinde yapılacak/yapılmış yapının temel seviyesinin belirlenmesinde, yapının oturacağı zeminin yapıyı taşıyıp taşıyamayacağı, zeminde güçlendirme yapılıp yapılmayacağı, heyelan riski olup olmadığı, yapının ve zeminin salınım periyodu, taşıma gücü, sıvılaşma, oturma, jeolojik, jeofizik diğer parametrelerin belirlenmesi işlemine zemin etüdü denir. Deprem risk analizi, alanın ve çevrenin jeolojisi de etüt içerisinde yer alır.

 

1.1.1  ZEMİN ETÜDÜ NERELERDE YAPILIR ?

 • Belediye,köy v.s imar planlı sahalarda bina yapımında
 • Her tür kamu binalarınını yapımında
 • Yol,baraj,köprü,havalimanı v.s yapımında
 • Tarihi eserlerin restorasyon,situasyon projelendirmede
 • Riskli yapıların tespitinde
 • Hasarlı yapıların kontrolünde
 • Deniz yapıları:Tersane,iskele,marina v.s

1.1.2  ZEMİN ETÜDÜ İLE HANGİ PARAMETRELER BULUNUR ?

 

Zemin araştırma sondajı yapılarak;

 • Standart penetrasyon değerleri
 • Karot yüzdeleri
 • Alınan numuneler ile elek analizi,atterberg limitleri,DBHA, üç ve tek ekesenli basınç değerleri ile kohezyon ve içsel sürtünme açısı gibi değerler bulunur ve etüt içerisinde değerlendirilir.

Jeolojik araştırmalar ile;

 • İnceleme alanının jeolojisi zemin-kaya birimlerin stratigrafik dizilimleri,formasyon dağılım-dizilimi tesbit edilir.

Jeofizik araştırmalar ile;

 • Sismik kırılma-masw yöntemi ile Dinamik elastik parametreler elde edilir.
 • Rezistivite(elektrik özdirenç) yöntemi ile yer altı birimlerinin kalınlıkları,korozif özellikleri,geçirimlilikleri tesbit edilir.

Yukarıdaki saydığımız tüm çalışmalar inşaat mühendisi/mimar tarafından yapının hesaplarında kullanılır.