İMARA ESAS ETÜT

Alan çalışması söz konusudur. Genellikle kamu kurumları tarafından yaptırılır. Zemin etüdüne benzer yöntemlerle yapılmaktadır. Fakat arazinin hangi şartlarda kullanılacağı varsa çekinceli sakıncalı durumları belirlenir. Yapılan çalışmalar zemin etüdüne altlık oluşturur. İmar planına esas etüt yapılmış olması zemin etüdü yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu çalışmalar çevre ve şehircilik bakanlığı ilgili birimleri tarafından kontrol edilerek onaylanır. Onay sonrası uygun olmayan alanlar-uygun alanlar ve önlemli alanlar kriterleri ile beraber belirlenmiş olur. İlgili belediye ve/veya kamu kuruluşu bu çalışmaları planlarına işleyerek yapılacak çalışmalara yön verir.

İmar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik nerelerde yapılır?

İlk kez çalışılacak alanın yerleşime uygunluğunun belirlenmesinde kullanılır.

Daha önce yerleşime uygun olmayan alan olarak belirlenen alanın tekrar kontrol edilmesinde kullanılır. 

İmar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik ile hangi parametreler bulunur?

Zemin etüdünde olduğu gibi tüm parametreler belirlenir. Fakat genel bir durum söz konusu olduğundan statik projelere altlık teşkil etmez.