ARKEOLOJİK ARAMA

Asırlarca toprak ya da su altında kalan ya da başka kültür
kalıntılarınca örtülen her türlü arkeolojik yapı, belge ve diğer
kalıntıları; arkeolojik sit alanında arkeoloji bilimine uygun biçimde
gün yüzüne çıkarmak için yapılan kazma işlemidir.

Kazılar; bölgede yaşamış eski kültür ve uygarlıkların durumu,
kullanılan malzemeleri, zoolojisi, beslenme alışkanlıkları, mimari
özellikleri, yaşayış biçimi hakkında bizi aydınlatıp tarihe ışık tutarak
gelecek nesillere aktarmamızı sağlar.

Arkeolojik kazılarla; insan elinden çıkan, insan düşüncesinin ürünü
olan eserler, alet ve malzeme ile ev eşyaları, sanat yapıtları gibi maddi
kalıntılar elde edilmektedir. Bu kalıntıların incelenip değerlendirilmesi
ile geçmişi canlandırmak, günümüz insanına tanıtabilmek, onun
anlaşılmasına yardımcı olabilmek amaçlanmaktadır.

Arkeolojik buluntularla birlikte elde edilen polen ya da tahıl
kalıntıları da o zamanın coğrafyası ve bitki örtüsü hakkında bilgi
vermektedir. Kazılardan çıkarılan insan iskeletleri ile bireylere
özgü bilgiler ve bu bireylerin oluşturduğu toplumların yaşam tarzı,
sosyoekonomik ve sosyokültürel yapıları, morfolojik özellikleri,
sağlık yapıları, başka toplumlarla benzerlik ve farklılıkları da ortaya
konulmaktadır. Kalıntılardan çıkarılan hayvan kemikleri ise burada
yaşayan toplumun hangi eti yedikleri hakkında bilgi vermektedir.

Kısacası arkeolojik kazılar sayesinde bir toplumun sosyo-kültürel
tüm özellikleri hakkında yorum yapmak mümkündür. Ayrıca ortaya
çıkarılan eserler, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağladığı gibi
kültür turizmini de geliştirmektedir.