SU ARAMA

Su ihtiyacı olan alanın jeolojisinin belirlenmesi,formasyonların su tutma durumunu belirleme şeklinde su arama yapılır. Genellikle elekktrik özdirenç(rezistivite) yöntemi kullanılarak jeolojik birimlerin kalınlık ve özdireç değerleri belirlenerek çalışma verimli hale getirilir. Sonuç olarak; iyi bir su araştırma projesinde alanın ve çevresinin genel jeolojisinin iyi belirlenmesi,stratigrafik dizilimin tayin edilmesi, formasyonun genel özelliklerinin iyi belirlenmesi,beslenme havzalarının tayini,varsa yakın yerlerdeki su sondaj kuyularının bilgilerinin alınması, tektonizmanın belirlenmesi, rezisitivite yönteminin kullanılması gereklidir. Toplanan tüm bilgiler ve ölçüm sonuçları çok iyi körele edilerek bir rapor haline getirilmelidir.

Hidrojeolojik, Jofizik Yer altı suyu arama nerelerde yapılır?

Yeryüzünde ihtiyaç duyulan her yerde su arama çalışması yapılabilir.

Hidrojeolojik, Jofizik Yer altı suyu arama ile hangi parametreler bulunur?

Jeolojik formasyon dağılım ve dizilimleri, alanın tektoniği, beslenme havzası, önceki çalışmalar,varsa sondaj kuyu bilgileri, rezisitivite çalışmaları bulunur.