ZEMİN ARAŞTIRMA SONDAJI

Günümüzde rotary(döner) sondaj yaygındır. Zemin etütlerinde genellikle 15-20-25 metre derinliğe kadar delgi söz konusudur. Özel projelerde 50-100 metreye kadar da sondaj yaılmaktadır. Rotary sondajda her 1.5 metrede SPT deneyi yapılmaktadır. İhtiyaç halinde çelik tüp ile örselenmemiş numune alınmaktadır. Kaya ortamlarda elmas vidye ve emprenyeler ile ilerleme yapılarak numuneler alınmaktadır. Sondaj esnasında kaya ve zemini kesen uçların aşınmaması için devirdaim suyu kullanılmaktadır. Su devirdaimi için 100 lt/dk civarında 50 bar basınçlı su pompaları kullanımı yaygındır.

Zemin etüdü yapılması planlanan her yerde yapılabilir.

Kaya ve zemin numuneleri alınması esnasında yerinde birçok parametre bulunabildiği gibi alınan numunelerin laboratuvar analizleri ile de birçok parametre elde edilir.