Deprem Nedir, Neden Binalara Zarar Verir, Depremden Nasıl Korunuruz?

Deprem, halk arasında değişik isimlerle anılır; zelzele, yer sarsıntısı, hareket… Depremler dünyanın oluşumu kadar eskidir. Birçok yeryüzü şekli, dağlar, ovalar, vadiler, adalar, yarımadalar ve denizler depremlerle oluşur.
Dünyanın canlı bir varlık olduğunu kabul etmek gerekir. Canlılığını koruyabilmesi ve üstünde yaşayan canlılara hayat verebilmesi için, yer hareketlerinin olması gerekir. Dolayısıyla, deprem aslında doğal bir felaket değil, dünyada yaşayan canlıların ihtiyacıdır. Nasıl ki insanın spor yapması, sağlığına yararlıysa, dünyanın devinimi, sarsıntısı ve yeryüzü kütlelerinin hareketi de dünyaya sağlık vermektedir.
Depremler fay hatlarını oluşturmaktadır. Hareket eden yeryüzü kütleleri, birbirine göre konum değiştirip deprem yarattıkça, yeraltı zenginlikleri yeryüzüne doğru hareket etmektedir. Bu zenginlikler, insanlık için hayati önemdedir. Jeotermal ısı kaynakları, yeraltının insana sunduğu en önemli enerjidir. Yeraltındaki ısı ve kütlelerin oluşturduğu yeryüzü hareketli tektonizması, maden kaynaklarının ve enerji kaynaklarının da oluşumunu sağlamaktadır.
İnsanoğlu, depremlerden hep korkmuştur. Çünkü insanoğlunun kurduğu birçok medeniyeti ve yapıları yerle bir etmiş ve aynı anda topluca birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Bunun için dünya suçlanamaz elbette. Depremin, yapılara ve insanlara verdiği zarar, insanın kendi kendine yaptığı kötülüktür. Binalar sağlam yapılmadıkça, deprem de insanlığa hep zarar verecektir.
Depremden yapımızı korumak için, yapı malzemelerini kaliteli seçmeliyiz. Statik projesi eksiksiz ve detaylı olmalıdır. Yapının statik projesi, hesap ve çizimi için gerekli olan zemin etütü, zemin araştırması, jeolojik, jeofizik, geoteknik çalışmalar titizlikle yapılmalıdır.

BLOG YAZILARI