Jeolojik, Jeoteknik, Jeofizik

ZEMİN ve KAYA LABARATUVARINDA HANGİ DENEYLER YAPILIR NE İŞE YARAR?

Elimize aldığımız toprağın, çakılın, kumun, kayanın fiziksel bazı değerlerini laboratuvar ortamında ölçeriz ve bu değerleri zemin araştırma raporlarında hesaplamalarda kullanırız. Bu numuneler zemin sondajı ile alınabildiği gibi kepçe ile araştırma çukuru açılarak da alınabilmektedir. Ayrıca açılmış olan yol ve temel şevlerinden de zemin ve kaya numunesi almak mümkündür. İki türlü numune alma yöntemi vardır. Örselenmiş şekilde ve örselenmemiş şekilde numune alınmaktadır. Sondajda SPT( Standart penetrasyon deneyi) ile örselenmiş numune alınır. İçi boş tüp sondajda zemin içerisine itilerek örselenmemiş numune alınır. Sondaj elmaslı karot kesiciler ile yapılarak kaya ortamları delinir. Karot tüpleri içerisinde kaya numuneler kuyu dışına alınır. Tüm bu numune alma çabaları sonucu elde edilen zemin ve kaya numuneleri aşağıdaki deneylere tabi tutulur. Elek analizi-Su muhtevası-Birim hacim ağırlığı-Atterberg limitleri(LL,PL,PI)-Hidrometre ile kil oranı-Zeminde tek eksenli basınç deneyi-Kayada tek eksenli basınç deneyi-Zeminde üç eksenli basınç deneyi-Konsolidasyon ve şişme deneyi-Kayada nokta yükleme deneyi-Kesme kutusu deneyi-Proktor deneyi

İMAR PLANINA ESAS 1/1000 1/5000 JEOLOJİK, JEOTEKNİK, JEOFİZİK ETÜTLERDE

İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUĞU ve KRİTERLERİ NELERDİR?

Sahada yapılmış olan yerbilimsel çalışmalar neticesinde riskli alanlar az riskli ve risksiz alanlar ve kriterleri belirlenir.

İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

1) UYGUN ALANLAR Uygun Alanlar

1 (UA-1) : Zemin OrtamlarUygun Alanlar

2 (UA-2) : Kaya Ortamlar2) ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA)Önlemli Alan

1 (ÖA-1) : Deprem Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar

2.1.1. Önlemli Alan 1.1 (ÖA-1.1) : Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar

2.1.2. Önlemli Alan 1.2 (ÖA-1.2) : Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar

2.2. Önlemli Alan 2 (ÖA-2) : Kütle Hareketi Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından

2.2.1. Önlemli Alan 2.1 (Ö.A-2.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar

2.2.2. Önlemli Alan 2.2 (Ö.A-2.2) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar

2.2.3. Önlemli Alan 2.3 (Ö.A-2.3) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar

2.2.4. Önlemli Alan 2.4 (Ö.A-2.4) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Erime Boşlukları Açısından Sorunlu Alanlar

2.3. Önlemli Alan 3 (ÖA-3) : Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar2.4. Önlemli Alan 4 (ÖA-4) : Çığ Düşmesi Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar

2.5. Önlemli Alan 5 (ÖA-5) : Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme, Oturma, Taşıma Gücü v.b.) Önlem Alınabilecek Alanlar

2.5.1. Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma Açısından Sorunlu Alanlar

2.5.2. Önlemli Alan 5.2 (ÖA-5.2) : Dolgu Alanlar

2.5.3. Önlemli Alan 5.3 (ÖA-5.3) : Yüksek Yeraltı Su Seviyesine, Deniz Suyu Girişimi v.b. Sorunlu Alanlar

3. AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜT GEREKTİREN ALANLAR (AJE)

4. UYGUN OLMAYAN ALANLAR (UOA)4.1. Deprem Tehlikesi Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-1)

4.1.1. Uygun Olmayan Alanlar 1.1 (UOA-1.1) : Diri Fay Yüzey Faylanması Tehlike Bölgesi (Faya Tampon Bölgesi)

4.1.2. Uygun Olmayan Alanlar 1.2 (UOA-1.2) : Yanal Yayılma Riskli Alanlar4.2. Kütle Hareket Tehlikeleri Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-2)

4.2.1. Uygun Olmayan Alanlar 2.1 (UOA-2.1) : Heyelan Riskli Bölgeler

4.2.2. Uygun Olmayan Alanlar 2.2 (UOA-2.2) : Kaya Düşmesi Riskli Bölgeler

4.2.3. Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA-2.3) : Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks Hareket) Riskli Bölgeler

4.2.4. Uygun Olmayan Alanlar 2.4 (UOA-2.4) : Çökme (dolin v.b. karstik boşluk çökmeleri, tasman v.b. hareketler) Açısından Riskli Bölgeler

4.3. Uygun Olmayan Alanlar 3 (UOA-3) : Taşkın Alanları4.4. Uygun Olmayan Alanlar

4 (UOA-4) : Çığ Düşmesi Riskli Alanlar

BLOG YAZILARI