Zemin etütü ve geoteknik etüt yapılırken proje ile ilgili statik ve mimari ne gibi bilgiler gereklidir?

Zemin sondajı yapılması esnasında açılmış olan sondaj deliğine indirilen presiyometre…Tapu bilgileri gereklidir.

 • Tapu bilgileri gereklidir. İl, ilçe, mahalle, mevkii, pafta, ada, parsel ve metrekare bilgileridir.
 • Enlem, Boylam
 • Yapı kullanım sınıfı; BKS: TBDY 2018, Tablo 3.1’de tanımlanan bina kullanım sınıfları.
 • Mevcut yapı mı? Yeni yapı mı?
 • Parseldeki blok sayısı
 • Bina veya binaların boyutları
 • Bodrum dahil bina statik kat adedi
 • Temel sistemi
 • Temelden zemine aktarılan MAX GERİLME (tf/m²), Ortalama Gerilme (G+Q)², Max. Gerilme (1.4G+1.6Q)², Max. Gerilme (G+Q+E)²
 • Deprem tasarım sınıfı (DTS) ve Taban kesme kuvvetleri (tf)
 • Yüksekliler, kotlar
 • Alanlar. TAKS, KAKS

BLOG YAZILARI