Deprem Risk Analizi ve Poisson Modeli Nedir?

İnceleme alanın yer aldığı Kocaeli ili, İzmit ilçesi ve çevresini kapsayan 100 km yarıçaplı bölgede, 1900-2019 yılları arasında, 4.5<M<5.0 arasında, 78; 5.0<M<5.5 arasında, 18; 5.5<M<6.0 arasında, 11; 6.0<M<6.5 arasında, 1; 6.5<M<7.0 arasında, 1 ve 7.0<M<7.5 arasında, bir deprem meydana gelmiştir.

Yukarıda belirtilen bölgenin Probabilistik deprem tehlike analizi yapılmıştır. Poisson Olasılık dağılımı ve yöntemleri uygulanmıştır. Büyüklük-Oluşum sayıları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bölgede son yüzyıl da olmuş 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin 10, 50, 75 ve 100 yıl içerisindeki olma olasılıkları ile ortalama tekrarlanma periyodları incelenmiştir.

Poission olasılık dağılımına göre M 6.0 büyüklüğündeki depremin, 10 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 54,6; 50 yıl içinde olma olasılığı yüzde 98,1; 75 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 99,7 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı; %100, ortalama tekrarlanma periyodu 13 yıl; M 6.5 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı; %28,2; 50 yıl içinde olma olasılığı; %81,0; 75 yıl içerisinde olma olasılığı; %91,7 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı; %96,4, ortalama tekrarlanma periyodu 30 yıl; M 7.0 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı; %13,0; 50 yıl içinde olma olasılığı; %50,2; 75 yıl içerisinde olma olasılığı; %64,9 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı; %75,2, ortalama tekrarlanma periyodu 72 yıl ve M 7.5 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı; %5,7; 50 yıl içinde olma olasılığı; %25,4; 75 yıl içerisinde olma olasılığı; %35,6 ve 100 yıl içerisinde olma olasılığı; %44,4, ortalama tekrarlanma periyodu 170 yıl olarak bulunmuştur.

Joyner ve Boore azalım ilişkisine göre M 7.0 büyüklüğündeki depremin 50 yıl içerisinde aşılma olasılığı yüzde 50 olarak hesaplanmıştır. Değişik araştırmacıların bağıntıları kullanılmış Poisson   Olasılık Dağılımı’na göre 0,17 g ile 0,83 g arasında ivme değerleri ve ortalama 0,41 g; olarak bulunmuştur.

BLOG YAZILARI