Sismik Ölçü Alımı-1

Yalova ili, Çınarcık ilçesinde yapılan sismik kırılma ve masw çalışmamız. Bu çalışma, jeofizik bir yöntem olup, yeraltı jeolojik modellerin oluşturulmasına yarar. Zemin etütlerinde, yaygın olarak kullanılır.

Uygulanan yöntemde, sismik deprem dalgası görüldüğü gibi, balyoz ile elde edilmektedir. Bazen, balyoz yetmemekte ve patlayıcı maddeler kullanılmaktadır. Ağırlık düşürme ve vibrasyon gibi yöntemlerle de, sismik dalga üretimi yapılabilmektedir. İki çeşit darbe üretilmektedir. Düşey vurularak P dalgası, yatay vurularak  S dalgası elde edilir. Dalga elde edilmesinde, farklı yöntemler ve farklı patlatma, düşürme, vibrasyon teknikleri uygulanmaktadır. Mühendislik zemin araştırmalarımızda, 30 metreye kadar, balyoz ile sinyal üretebilmekteyiz.

Amaç, zemin etütü için veri oluşturmaktır. Birden çok amaçla yapılmaktadır. Örneğin, kaç farklı zemin ya da kaya tabakası var, metre metre sonuç vermektedir.  Diyelim ki, 30 metreye kadar sismik kırılma ve masw (multi analys surface system/yüzey dalga analizi) yapılmış olsun. 7 farklı birimle karşılaşalım. Tüm bu gevşek, sıkı, sert ,sulu, susuz, killi, kilsiz, kaya, dolgu, ayrışmış birimlerin, tek tek, VS30 ve VP hızları belirlenmektedir. Bulunan bu hızlar, birçok konuda işimize yaramaktadır. Özellikle, yapıların depremdeki davranışına yönelik, dinamik, elastik, sismik, parametreler bulunabilmektedir.

Bu çalışmalara, ekibimizden 3 kişi katılmıştır. Çalışmalarda, toplamda 30 adet sismik kırılma ve 30 adet sismik masw yapmıştır. İşlemler toplamda 2 gün sürmüştür. Tüm çalışmalar, video ile kayıt altına alınmıştır. Hızlı ve tempolu bir çalışma olmuştur. Bu tür çalışmalar, mühendisi ve yardımcı teknikerleri, arazi koşullarında yormaktadır. Ayrıca, bu sismik çalışmaların arazideki iş gücü kadar, ofiste de, modelleme çalışmaları ve hesaplamalar sürmektedir.

Yapılan çalışmalarla, igili kurumlardan işi alıp, bize jeofizik ölçüleri yaptıran, DAS DEPREM ARAŞ. LTD.ŞTİ ‘ne, anlık veri akışı sağlanmıştır.  Çünkü, kontrol teşkilatı, verileri incelemektedir. Emeği geçenlere, kolaylıklar diliyorum.

BLOG YAZILARI