Sismik Ölçü Alımı-3

Yer bilimlerinin önemli jeofizik yöntemlerinden biridir sismik.Birçok alanda sismik ölçü alınarak yeraltı modellemesi yaparız yeraltının fiziksel özelliklerini belirleriz. Videoda alınan ölçüde yaklaşık 30 metre derinliğe kadar inceleme yapılmaktadır. Bu ölçüde sismik kırılma ile VP ve VS yeraltındaki deprem dalga hızları ve MASW(yüzey dalga analizi) ile VS30 bulunur. VS30 ile 30 metreye kadar tüm farklı jeolojik birimlerin VS hızları bulunur. Bulunan tüm bu zemin/kaya yapıların hızları ile birçok fiziksel parametre elde ederiz. Yatak katsayısı,bulk modülü, peryot, birim hacim ağırlık, poisson, ivme, vp/vs oranı,sökülebilirlik, taşıma gücü,emniyetli taşıma gücü, sıvılaşma parametreleri,oturma mikrarı gibi çok fazla veri elde ederiz. Bu verileri tanımlanan her farklı zemin tabakası kalınlığı için elde ederiz. Bu yüzden zemin etütlerinin,zemin veri raporlarının,geoteknik raporların,imar planına esas 1/1000 jeolojik,jeofizik etütlerin vazgeçilmezidir sismik ölçüler.Sismik ölçülerde 12 adet jeofon kullanılır. Daha derin araştırmalarda bu sayı 24 jeofon 48 jeofon gibi arttırılarak yukarı çıkar. Jeofonlar titreşim algılayıcıdırlar. 4.5 hz, 10 hz, 14 hz, 28 hz ve 50 hz en yaygın kullanılanlarıdır. Zemin etütlerindeki masw/remi yönteminde genellikle 4,5 hz p dalga jeofonu kullanılmaktadır. Sismik kırılma ölçülerinde ise 10 ve 14 hz jeofonlar kullanılmaktadır. Daha yukarı jeofon frekansları sismik yansımada daha derin araştırmalarda kullanılmaktadır.

BLOG YAZILARI