Zemin Araştırma Sondaj Metodu Nedir? Sondaj Esnasında Bilgiler Nasıl Kaydedilir? Sondaj Logu Nasıl Yazılır?

ZEMİN ARAŞTIRMA SONDAJ METODU NEDİR?

Sondajlar, rotary sondaj yöntemi ile yapılır.

Kumlu ve killi zeminlerde TS-1901’deki esaslara uygun olarak, muhafaza borusu ile kuyunun stabilitesi sağlanır. Muhafaza borusunun çapı gerekli görülen deneylerin yapılmasına ve numune almaya uygun ölçüde olur. Muhafaza borusu numunenin alınacağı seviyeden daha derine asla çakılmayacak zeminin numune alınmadan önce örselenmesinin önüne geçilecektir.

Kaya zeminde, TS-1901’de açıklandığı şekilde, rotary sistemde sondajlara devam edilerek ve çift/tek  tüplü karotiyer ile numune alınarak ilerlenir. Kuyu çapı en az, 76 mm olacak ve karot çapı da, 62 mm’den az olmaz genellikle.

Tüm sondaj delgileri esnasında karot ve saha fotoğrafları çekilecek ve raporlara eklenir.

SONDAJ YAPIMI ESNASINDA BİLGİLER NASIL KAYIT EDİLİR? SONDAJ LOĞU NASIL YAZILIR?

Sondajlardan elde edilen bigiler sondaj loğuna kaydedilir.  Bu sondaj loğu-kütüğü aşağıdaki bilgileri kapsayacaktır.

 • Proje adı ve yeri
 • Sondaj noktasının numarası, yeri ve koordinatları
 • Sondaj kuyusunun zemin kotu
 • Kuyuda yeraltı su tablası kotu
 • Sondaj başlama ve bitiş tarihleri
 • Sondajın derinliği
 • Sondaj firması, sondaj mühendisi
 • Muhafaza borusunun iç ve dış çapları
 • Sondaj yöntemi
 • Standart penetrasyon değerleri ve kotları
 • Sondajla geçilen tabakaların başlangıç ve bitiş kotları
 • Sondajla geçilen tabakaların tarifi, zeminin yapısı
 • Numune alıcının tipi, dış ve iç çapları
 • Kaya sondajı olduğu takdirde

– Karot veya numunelerin litolojik tanımı

– Çıkarılan karotun uzunluğu, RQD, TCR, SCR değerleri

– Kaya doku, yapısı ve rengi

– Çatlakların durumu ve dolgu malzemesi

– Matkap ve karotiyerin tipi ve boyutları

– Günlük ilerlemeler

Yüklenici hazırlayacağı raporda RMR ve Q-Sistem kaya sınıflarını da belirtecektir.

BLOG YAZILARI